insanı şaşırtan bilgilerdir.
Mavi balinaların dillerinin ağırlığı yetişkin bir filin ağırlığı kadardır.